"Biķerziedi" 1. kārta
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss

Rīgā, Bajāru ielā 14
Arhitekti A. Zlaugotnis, U. Bērziņš, projekts 2011. g., celtniecība pabeigta 2012. g.
(foto no "YIT celtniecība" arhīva)
_______________________________________________________________________________________________________
Arhitektu birojs SIA TECTUM