"Biķerziedi" 2. kārta
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss

Rīgā, Tālivalža ielā 21
Arhitekti A. Zlaugotnis, U. Bērziņš, projektēšana pabeigta 2012. g.
_______________________________________________________________________________________________________
Arhitektu birojs SIA TECTUM