_______________________________________________________________________________________________________
Arhitektu birojs SIA TECTUM
"Biķerziedi" 3. kārta
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss

Rīgā, Biķernieku ielā 16
Arhitekti U. Bērziņš, A. Zlaugotnis, projektēšanas stadijā 2014. g.