Dzīvojamā ēka ar sabiedriskajām un tirdzniecības telpām

Rīgā, Brīvības ielā 120
Arhitekti A. Zlaugotnis, M. Zlaugotnis, 2007. g., tehniskā projekta stadija
_______________________________________________________________________________________________________
Arhitektu birojs SIA TECTUM