Liepājas jūrniecības muzejs

Atklāts arhitektūra metu konkurss

Liepājā, Vecā ostmala 55, 56
Arhitekti A. Zlaugotnis, U. Bērziņš, M. Zlaugotnis, 2009. g.
_______________________________________________________________________________________________________
Arhitektu birojs SIA TECTUM