Konkursu darbi lÓdz 2011. g.
_______________________________________________________________________________________________________
Arhitektu birojs SIA TECTUM