Dzīvojamo ēku komplekss ar sabiedriskajām telpām

Rīgā, Kuldīgas ielā 45 B
Arhitekti A. Zlaugotnis, U. Bērziņš, 2011. g., projektēšana pabeigta
_______________________________________________________________________________________________________
Arhitektu birojs SIA TECTUM