"Spices biroju ēka"

Rīgā, Remtes ielā
Arhitekti A. Zlaugotnis, M. Zlaugotnis, tehniskā projekta stadija 2008. g.
_______________________________________________________________________________________________________
Arhitektu birojs SIA TECTUM